KIJKLESSEN
Elke laatste week voor de vakantie zijn er kijklessen in ALMAX DCD. De laatste 30 min. van de les is iedereen WELKOM.

Dansseizoen 2022-2023.
Dansseizoen 2022-2023 begint op maandag 29 augustus 2022. Kijk ons nieuwe rooster. Wij hebben rijke aanbod voor alle leeftijden en niveau. Proef les kost €5. Aanmelden via t. 0651979004 of mail: info@almaxdcd.nl.

VAKANTIE 2022-2023. Almax DCD is gesloten.
Herfstvakantie:           15 oktober t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie:             24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie:     25 februari t/m 5 maart 2023
Meivakantie:               29 april t/m 7 mei 2023
Zomervakantie:          22 juli t/m 3 september 2023

FEESTDAGEN 2022-2023. Almax DCD is gesloten.

Nieuwjaarsdag Zondag, 1 Januari 2023
Goede vrijdag Vrijdag, 7 April 2023
Pasen Zondag, 9 April 2023
Paasmaandag Maandag, 10 April 2023
Koningsdag Donderdag, 27 April 2023
Bevrijdingsdag Vrijdag, 5 Mei 2023
Hemelvaartsdag Donderdag, 18 Mei 2023
Pinksteren Zondag, 28 Mei 2023
Pinkstermaandag Maandag, 29 Mei 2023
Kerstmis Maandag, 25 December 2023
2de Kerstdag Dinsdag, 26 December 2023

AGENDA 2022-2023.
8-10-2022 t/m 11-03-2023 is ballet/dans lessen. 10.00-11.00 8-11j. 12.15-13.15 12-15j.